Beställ besökskort
Denna tjänst gäller dig som privatperson som saknar körkort eller om du är fritidsboende i Nykvarn.

Om du är skriven i Nykvarn använder du ditt körkort för att öppna bommen på Återvinningscentralerna. Företagare beställer besökskort via Telge Återvinning.
Typ av tjänst
Beställaren
E-post
Information om fritidshuset (för fritidsboende):
För boende i lägenhet: