Beställ tömning av fettavskiljare
Denna e-tjänst gäller för dig som har en verksamhet med fettavskiljare.
För att en fettavskiljare ska fungera ska den tömmas minst en gång per kvartal eller efter behov, enligt renhållningsföreskrifterna.
E-post