1. Ansökan avser
  2. Anslutning
  3. Fastighet som redan är ansluten
  4. Namn- och adressuppgifter
  5. Skicka in
Anmälan avser
Uppgifter om anslutning
Inkoppling önskas till kommunalt:
Sedan tidigare finns inkoppling till kommunalt:
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs i samband med ansökan om bygglov
Anslutning av:
En förteckning över samtliga av de deltagande fastigheterna ska bifogas
Uppgifter om förändringar på fastighet som redan är ansluten
Förändringen avser:
Rivs byggnad i samband med detta
Rivs byggnad i samband med detta
Namn- och adressuppgifter
  • För tillfällig anslutning anges kontaktuppgifter till betalningsansvarig verksamhetsansvarig.
  • För samfällighet anges kontaktuppgifter till kontaktperson för den blivande samfälligheten.
  • För övriga anges kontaktuppgifter till den fastighetsägare som ska betala anläggningsavgiften.
E-post
E-post
E-post