Beställ tömning av fettavskiljare
Denna e-tjänst gäller för dig som har en verksamhet med fettavskiljare.
För att en fettavskiljare ska fungera ska den tömmas minst en gång per kvartal eller efter behov, enligt renhållningsföreskrifterna.


Fyll i dina önskemål i formuläret nedan. Vi behöver din beställning minst fyra veckor innan första hämtningen.
Vid schemalagd tömning töms din anläggning någon dag under önskad vecka.
E-post