Beställ schemalagd slamtömning
Fyll i dina önskemål i formuläret nedan. Vi behöver din beställning minst fyra veckor innan första hämtningen.
Vid schemalagd tömning töms din anläggning någon dag under önskad vecka.
Anläggning som ska tömmas (fler kan väljas):
E-post