Lämna gärna dina synpunkter på kommunens avfallsplan.
Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 30/6

Handlingarna hittar du här: www.nykvarn.se/avfallsplan
E-post: