Ansökan om ekonomiskt bistånd

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Bostad
  • 3. Aktuell situation, sökande
  • 4. Tillgångar
  • 5. Ansökan avser
  • 6. Samtycke
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Tänk på att:

  • Ansökan ska alltid vara fullständigt ifylld
  • Du ansvarar själv för att uppgifterna är riktiga

Här ansöker du om ekonomiskt bistånd.

Mer information om ansökan och ekonomiskt stöd hittar du här:  Ekonomisk Bistånd

Om du inte har någon handläggare behöver du kontakta mottagningen på telefonnummer 08-555 01470 inom tre dagar.

Telefontid: måndag-torsdag kl. 8:30-16:30 samt fredag kl 8:30-14:30. 

 

Kommunen har enligt 6§ Bidragsbrottslagen skyldighet att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter som kan påverka beslutet kan bli polisanmäld för bidragsbrott. Lämnade uppgifter registreras i Nykvarns kommuns socialregister.

 

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick