Orosanmälan barn och unga

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Anmälan avser
  • 2. Kontaktuppgifter
  • 3. Vad har hänt
  • 4. Vårdnadshavare
  • 5. Övrigt
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa och kan inte vara anonym.

 

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

 

Om du vill vara anonym

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i

undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan. Du kan inte vara anonym om du haranmälningsskyldighet.

 

Om du undrar över något inför anmälan eller om du vill konsultera innan eventuell anmälan görs, kontakta mottagningen barn och familj på
telefonnummer 08-555 010 69. Mer information om Orosanmälan barn och unga

 

Efter kontorstid kontakta Södertälje socialjour på telefon 08-523 038 70 (kvällar och helger).

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

 

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned