Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Försäljning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

 

Information

Enligt 2 kap. 7§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter måste du göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Försäljning får inte ske till den som inte fyllt 18 år.

 

Egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen så ska du göra detta omgående. Du ska även ha en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället som uppdateras kontinuerligt.

 

Avgift för tillsyn

Kommunen kan ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned