Anmälan om bassängbad

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Verksamhet
  • 2. Anmälan
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

 Anmälan enligt 38§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Anmälan ska skickas in till miljöenheten senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

 

En avgift tas ut enligt gällande taxa för handläggning av anmälan.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned