Ansökan om vård och omsorg

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Sökandes personuppgifter
 • 2. Ansökan avser
 • 3. Bilagor
 • 4. Signera
 • 5. Skicka in

Ansökan om vård och omsorg

 

E-tjänsten ska du använda om du till exempel behöver hjälp och stöd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och inte faller inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

 

 

Olika insatser som du kan ansöka om

 

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Följeslagare
 • Hjälp i hemmet (Boendestöd)
 • Hemtjänst
 • Kontaktperson
 • Korttidsboende
 • Ledsagning
 • Särskilt boende (Äldreboende)
 • Trygghetslarm
 • Växelvård
 • Öppenvårdsinsatser (Vuxna)

 

Mer information för Ansökan om vård- och omsorg du är även välkommen att kontakta mottagningstelefon vuxen och äldre på nummer 08-555 01470.

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned