Ansökan om stöd eller insatser för barn och unga

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Anledning till ansökan
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

För att ansöka om stöd till barn eller ungdom måste du vara vårdnadshavare eller legal företrädare till den som ansökan avser. Om personen som ansökan avser är över 15 år måste den unge samtycka till att du ansöker om stöd. Om det finns ytterligare vårdnadshavare måste även den andra vårdnadshavaren samtycka till att du ansöker om stöd.

Om du är osäker på hur ansökan ska fyllas i är du välkommen att kontakta Socialtjänsten på telefon 08-555 010 69

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned