Avsluta insats

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Mina uppgifter
  • 2. Jag vill avsluta mitt stöd/insats
  • 3. Datum
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Du som har stöd enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller Socialtjänstlagen, SoL, kan välja att avsluta en eller flera insatser.

Det kan du göra här. Fyll i svar på de frågor som ställs och klicka på ”Skicka in”.

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned