Beställa kommunala handlingar

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Beställning av handling
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Kommunala handlingar

Via denna e-tjänst kan du beställa kommunala handlingar, till exempel betyg.
Lämna så detaljerad information som möjligt. Tänk på att du ibland måste betala
för hantering och/eller kopiering av dokument.

 

Mer information om utlämnande av kommunala handlingar hittar du på vår hemsida. 

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens
behandling av personuppgifter hittar du på vår hemsidan,  behandling av personuppgifter

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned