Komplettering för befintlig ansökan om ekonomiskt bistånd

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Komplettering
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

Komplettering för befintlig ansökan om ekonomisk bistånd

  

Tänk på att:

  • Du ansvarar själv för att uppgifterna är riktiga

Här kompletterar du för befintlig ansökan om ekonomisk bistånd.

Mer information om komplettering och ansökan och ekonomiskt stöd hittar du här: Ekonomisk Bistånd

Du är även välkommen att kontakta mottagningen på telefonnummer 08-555 01470

Telefontid: måndag-torsdag kl. 8:30-16:30 samt fredag kl 8:30-14:30. 

 

Kommunen har enligt 6§ Bidragsbrottslagen skyldighet att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter som kan påverka beslutet kan bli polisanmäld för bidragsbrott. Lämnade uppgifter registreras i Nykvarns kommuns socialregister.

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned