Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Denna e-tjänst har 15 steg
 • 1. Anmälan avser
 • 2. Verksamhetsutövare
 • 3. Fastighet
 • 4. Verksamhet
 • 5. Process/Produktionsmetod
 • 6. Kemikaliehantering
 • 7. Utsläpp
 • 8. Omgivningspåverkan
 • 9. Avfall
 • 10. Energiåtgång
 • 11. Uppladdning av filer
 • 12. Avgift
 • 13. Förhandsgranska
 • 14. Signera
 • 15. Skicka in

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned