Begäran om registerutdrag

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Vem begäran avser
  • 2. Vad begäran avser
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Personuppgifter och dina rättigheter

 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som
behandlas av Nykvarn. Du har också rätt att få en kopia på uppgifterna. Om dina person-
uppgifter behandlas av kommunen har du rätt att få information om detta, både när
uppgifterna samlas in och när du som är registrerad begär det.

 

För mer information, klicka här

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens
behandling av personuppgifter hittar du på vår hemsida,  behandling av personuppgifter

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned