Orosanmälan - Anmälan om vuxen person som far illa

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Information från Nykvarns kommun
  • 2. Upprättad av
  • 3. Anmälan avser
  • 4. Omständigheter
  • 5. Övrigt
  • 6. Skicka in

 

E-tjänsten Orosanmälan - Anmälan om vuxen person som far illa är endast avsedd för personer som är boende i Nykvarns kommun då socialtjänsten endast hanterar personer boende i kommunen.

Hur gör jag en anmälan?
Du kan alltid vända dig till socialtjänstens mottagningstelefon, 08-5550 1470 för att rådgöra i frågan innan du gör en anmälan. Oavsett om du som anmäler är en privatperson eller arbetar inom verksamheter med anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att först rådgöra med socialtjänsten utan att nämna den vuxnes namn. Din oro behöver inte vara bekräftad, det räcker med en misstanke.

Kan jag följa vad som händer med min anmälan?
Som privatperson har du inte möjlighet att få information om den bedömning vi gör eller få återkoppling på hur vi hanterar anmälan, det på grund av sekretess.

Du som är privatperson
Är du privatperson måste du inte anmäla, men om du i din vardag kommer i kontakt med någon du känner oro för, kan du anmäla misstanke om detta till socialtjänsten. Det kan exempelvis handla om att du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation eller har problem med missbruk.

Du som vill vara anonym
Du som privatperson kan välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Vill du vara anonym, tänk på att inte uppge ditt namn eller mailadress i kontakt med oss.

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned