Anmälan om upphörande av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel)

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Tillståndshavare
  • 2. Övrigt
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

 Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned