Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel)

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Tillståndshavare
  • 2. Försäljning
  • 3. Ändringar
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

 Information om när du anmäler en förändring i företaget

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan

dröjsmål anmälas till kommunen.

 

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

− Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.

− Betydande förändringar i en styrelse.

− Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.

− Den som har försäljningstillstånd har avlidit.

− Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

− Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned