Ansökan om insatsen egna medel (förmedlingsmedel)

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

Ansökan om insatsen egna medel (förmedlingsmedel)

 

Syftet med egna medel är att stötta den enskilde till ett självständigt liv med att hantera den egna ekonomin. En förutsättning för att beviljas egna

medel är att den enskilde har förmåga till insikt i sin ekonomi och kan ta eget ansvar med mål att den enskilde själv tar över ekonomin inom ett år.

 

Innan beslut om egna medel fattas ska andra sätt att kunna sköta ekonomin, så som budget- och skuldrådgivning, autogirobetalningar eller hjälp av

anhöriga, vara uttömda. Först när dessa tillvägagångssätt inte haft avsedd effekt kan förmedlingsmedel bli aktuellt.

 

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.

Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på vår hemsida behandling av personuppgifter

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned