Enskilt avlopp, ansökan / anmälan

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Ansökan/Anmälan
  • 2. Avloppsanläggning
  • 3. Markförhållanden
  • 4. Skyddsavstånd
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Den här e-tjänsten avser ansökan och anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 13 och 14§§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

- Inrättande av avloppsanordning som wc ska anslutas till  får påbörjas tidigast efter att tillstånd från tillsynsmyndigheten har meddelats.

- Inrättande av annan avloppsanordning får efter inskickad anmälan påbörjas tidigast sex veckor från att anmälan skickats in om tillsynsmyndigheten inte meddelat något annat.

 

 Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten.

 

Avgift för prövningen debiteras enligt av kommunen faställd taxa.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned