Anmälan om försäljning eller servering av folköl

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Anmälan
  • 2. Företagsinformation
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Om du vill sälja eller servera folköl måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken eller försäljningsstället byter ägare eller om du ska sluta sälja eller servera folköl.

Egenkontroll

Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att anmälan ska kunna registreras. Av programmet ska det framgå vad ni har för rutiner för att säkerställa att ni kommer att följa de lagkrav som finns för försäljning av folköl.

 

 Avgift för handläggning av anmälan

Timavgift tas ut för anmälan.

 

Tillsynsavgift

Miljöavdelningen tar ut en årlig tillsynsavgift för folkölsförsäljning, även om du inte är anmäld under hela året. Tänk på att avanmäla försäljningen när du slutar sälja folköl, för att inte få en faktura för nästkommande år.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned