Ansökan om TA-plan

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Ansökan om TA-plan
  • 2. Skicka in

Ansökan om TA-plan (Ansökan om trafikanordningsplan)

Trafikanordningsplan (TA-plan) behöver sökas om du planerar att genomföra arbeten på eller i anslutning till kommunens gator, parkeringsytor och gång- eller cykelvägar Ansökan ska göras minst femton arbetsdagar innan arbetet är tänkt att starta. Arbetet får börja när du fått beslut om godkänd TA-plan och övriga tillstånd är klara. Om det ska utföras grävarbeten behövs även beslut om godkänt schakttillstånd som söks separat.

 

Kostnads- och faktureringsvillkor

Bygg- och miljökontorets Trafikmyndighet tar ut avgifter i samband med att du ansöker om schakttillstånd, trafikanordningsplan, vägvisning, markupplåtelse eller utförande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter. Mer info finns på www.nykvarn.se

Faktura skickas separat efter beslut.

 

 

 

Information