Ägarbyte av sopabonnemang

Denna e-tjänst har 8 steg
 • 1. Fastigheten
 • 2. Person 1
 • 3. Person 2
 • 4. Önskat sopabonnemang
 • 5. Övriga upplysningar
 • 6. Förhandsgranska
 • 7. Signera
 • 8. Skicka in

Ägarbyte av sop-och slamabonnemang
I denna e-tjänst anmäler du ägarbyte vid flytt till/från en fastighet med befintligt sopabonnemang.


Så här fungerar e-tjänsten:

 • OBS! Viktigt att rätt e-postadress och personnummer på båda parterna fylls i .
 • E-tjänsten fylls i av antingen köparen eller säljaren som signerar med Bank-id.
 • Ett meddelande skickas sedan  via e-post till den andra parten  som även den behöver signera med Bank-id.
 • När båda parterna signerat skickas ägarbytet till kundtjänst som registrerar detta.
 • Information om sortering och tömningsdagar skickas med post till den nya ägaren i samband med tillträdelsen av fastigheten.
 • Vid frågor kontakta kundtjänsten på Servicecenter 08-555 010 00 eller avfall@nykvarn.se


Det är viktigt att vi så fort som möjligt får till oss att du ska flytta, annars fortsätter vi att debitera dig för sophämtning som du inte har nyttjat.

 

Sopabonnemang
Fylls e-tjänsten i av köparen så har denne även möjlighet att fylla i önskat abonnemang.
Från och med våren 2023 inför vi Hemsortering med 2x370 liters kärl till alla villahushåll och fritidshus.

Du kan välja om du önskar tömning året runt eller endast sommarhämtning.

Köparen kan även kontakta kundtjänsten på avfall@nykvarn.se eller 08- 555 010 00 om den vill ändra abonnemanget.

 

Enskilt avlopp

I och med att denna e-tjänst fylls i flyttas även information om fastighetens ev. enskilda avlopp över till nya ägaren.
Du som har enskilt avlopp kanske bör tänka på att göra en tömning av din tank eller 3-kammarbrunn strax innan den nya ägaren ska ta över fastigheten.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned