Vigselbeställning

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Anmälan
  • 2. Vittnen
  • 3. Uppladdning av filer
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

   Borgerlig vigsel 

   

Går du och din partner i giftastankar? I Nykvarns kommun finns vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen. Med denna e-tjänst kan du lämna in en ansökan om borgerlig vigsel, en förutsättning är att du har en installerad e-legitimation eller Bank ID.

 

Kostnad

För en kostnadsfri vigsel måste minst en av er vara folkbokförd i Nykvarn.

 

Det kostar ingenting att vigas om någon av parterna är folkbokförd i Nykvarn. Om ingen av er är folkbokförd i Nykvarn betalar ni en administrationsavgift på 1000 kronor. Avgiften betalas in på bankgiro nr 5376-3975. Ange att insättningen avser vigsel samt namn, och vigseldatum. Avgiften betalas in samtidigt som ni skickar in vigselbeställningen till Nykvarns kommun.

 

OBS!

Innan handläggning påbörjas måste nedanstående har inkommit till oss:

  • Vigselbeställning
  • Intyg hindersprövning
  • Vigselintyg
  • Administrationsavgift (om ej folkbokförd i kommunen)

 

Mer information om borgerlig vigsel hittar du här

 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på vår hemsida
behandling av personuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned