Anmälan till tomtkö

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Anmälan till tomtkön
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Anmälan till tomtkö

Nykvarns kommun har en kommunal tomt- och småhuskö. Genom tomtkön ska småhustomter och gruppbyggda småhus som upplåts med bostadsrätt eller äganderätt förmedlas.

 

 Registrering och avgift

Årsavgiften på 250 kr betalas i samband med anmälan till BG: 5376-3975. Märk inbetalningen med ”tomtkö” samt ert namn. Registreringen sker när årsavgiften kommit in till kommunen, och gäller innevarande år. I början av varje år skickar vi ut en faktura på den nya avgiften till alla anmälda i kön. De som vill behålla sin plats i kön betalar in fakturan enligt förfallodatum. Ingen påminnelse skickas ut. Avregistreringen sker när kontrakt tecknats på anvisat hus/tomt eller om årsavgiften inte betalats.

Fördelning

Information om varje objekt, tillsammans med en intresseförfrågan skickas ut till alla anmälda. Fördelningen sker i turordning efter registreringsdatum mellan dem som visat sig intresserade av ett objekt.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att

kunna kontakta dig vid lediga tomter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

På Nykvarns kommuns hemsidan kan du läsa mer om hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Platser