Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Försäljning
  • 3. Finansieringsplan
  • 4. Bilagor till ansökan
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

 Information om vilka regler som gäller för att få ett tillstånd

 

Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter.

 

Ansökan om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.

En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger.

Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

 

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

 

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Varje kommun beslutar vilken avgift som gäller i just den kommunen.

 

Konkurs

Om den som har ett försäljningstillstånd försätts i konkurs upphör tillståndet att gälla. Om konkursförvaltaren avser att driva verksamheten vidare måste förvaltaren lämna in en ny ansökan om tillstånd. Kommunen ska behandla en sådan ansökan med förtur.

 

Var du hittar reglerna

Reglerna om tillstånd och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

5 kap. 1–4 §§ och 8–9 §§ handlar om tillståndsansökan och prövningen. 8 kap. 1 § handlar om kommunens rätt att ta ut en avgift för sin prövning.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned